INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

INTENCJE MSZY ŚW. 24 - 30/01/2021

24/01/2021 III Niedziela Zwykła

07:30 + Leokadię Wojtaszczyk w 20 r śm.
09:00 1) + Annę Czesława Kubalów – od córek
2) + Zdzisława Włodarza - od żony dzieci i wnuków
10:30 Za Parafian
12:00 + Stanisława Henryka Aleksandrę Jana Ijen Żelaznych
+ Tomasza Raszewskiego w 1 r. śm - od syna z rodziną
+ Wiesława Pudło w 35 r. śm. - od żony
18:00 + Ryszarda Szymańskiego - od żony i synów z rodzinami

25/01/2021 Poniedziałek – Święto Nawrócenia Św. Pawła

07:30 + Andrzeja Mielczarka - od Wioletty Załęckiej i Pauliny z rodziną
18:00 1) + Edwarda Maślankę - od siostry Heleny z rodziną
2) + Bolesława Irzykowskiego - od żony Czesławy

26/01/2021 Wtorek – wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa bp

07:30 + Weronikę Piotra Raczyńskich Jolantę Zdzisława Łapaj
Reginę Józefa Krzysztofa Kałużów
18:00 1) + Elżbietę Śnierzyńską - od Mieczysławy Wójcik z rodziną
2) + Irenę Jakubik - od córek, syna, zięciów i wnuków

27/01/2021 Środa

07:30 + Jerzego Kulińskiego - od Haliny Purgal z rodziną
2) + Ryszarda Szymańskiego - od Anny Strycharskiej
18:00 + Irenę Jakubik - od zakł. pogrz. Oaza; + Jana Gamalczyka - od zakł. pogrz. Hades; + Krystynę Orgańską - od sąsiadów z ul. Iwaszkiewicza; + Antoniego Janinę Gondro Ryszarda Szczepańczyka; + Stefana Kwapisza; + Franciszka Pilarza; + Zofię Suchocką w 36 r. śm

28/01/2021 Czwartek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

07:30 + Stanisława Hanusiaka - 0d rodzin Aluków Świderskich Frukaczów
18:00 1) + Irenę Jakubik - od brata z żoną
2) + Andrzeja Mielczarka - od teściowej Marianny Rak

29/01/2021 Piątek

07:30 Stanisława Hanusiaka - od Wiletty Chechelskiej
18:00 1) + Alfredę Wróbel - od wnuków Martyny Oli Bartka Julii i prawnuczki Mai
2) + Ryszarda Szymańskiego - od sąsiadów z klatki nr 3

30/01/2021 Sobota

07:30 + Jerzego Kulińskiego - od Grażyny Kazimierza Kowalczyków z rodziną
18:00 1) + Irenę Jakubik - od Lidii i Krzysztofa z rodziną
2) + Andrzeja Mielczarka - od siostry Hani

 

 

Msze święte
Niedziele:
7:30   9:00   10:30
12:00   18:00
Dni powszednie:
7:30   18:00

Więcej...

Liturgia Słowa
kliknij na obrazek aby zobaczyć Liturgię Słowa


 
Dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ks. Proboszcza Ryszarda Umańskiego parafia dokonała Termomodernizacji Budynku Kościoła NMP Częstochowskiej w Częstochowie ul. Michałowskiego 28a. Nr umowy: 359/2017/Wn12/OA-fr-ku/D

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie