Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia na 13 Niedzielę Zwykłą
(26.06.2022 r.)


1. Bóg zapłać wszystkim osobom, które sprzątały kościół przygotowując go do niedzielnej liturgii.

2. Zachęcamy do nabycia i czytania naszego katolickiego tygodnika Niedziela.

3. Zachęcamy do udziału w tych ostatnich nabożeństwach do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4. W tym tygodniu we wtorek przypada wspomnienie św. Ireneusza Bp i M, w środę Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła;

5. W tym tygodniu przypada również pierwszy piątek i sobota miesiąca. Ze względu na rozpoczęte wakacje i czas urlopów w piątek spowiedź pierwszo piątkowa przed mszą św. poranną i wieczorową a w sobotę jak zwykle o 17.15 nabożeństwo różańcowe ze zmianą tajemnic;

6. Przypominamy również, że w czasie wakacji bądź urlopów nie jesteśmy zwolnieni od modlitwy i udziału w niedzielnych i świątecznych mszach św. a jeśli dzieci jadą na zorganizowany wypoczynek to organizatorzy mają obowiązek zapewnić i umożliwić uczestniczenie we mszy św. nawet jednemu dziecku.


7. Zawierzając siebie, wszystkich ludzi dobrej woli i całą Parafię Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej módlmy się o pokój na Ukrainie oraz prośmy o dobre, właściwe i bezpieczne przeżycie wakacji i urlopów: Pod Twoją obronę...

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

O Serce Niepokalane!
W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna,
poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając:
O Serce Maryi,
cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje.
Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją,
zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone,
zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało,
duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę
– wszystko!
O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się
Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem
i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po
Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca.
Amen.

Modlitwa na każdy dzień nowenny

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę…

Dzień 1 (środa 15.06)

O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc w moim sercu pragnienie Twej najgorętszej miłości i dozwól, abym Cię kochał nade wszystko. Amen.
Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją miłością.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dzień 2 (czwartek 16.06)

Najświętsze Serce Jezusa, pragnę być Twoim uczniem i wiernie wypełniać przykazanie miłości bliźniego. Spraw, o Jezu, abym wyzbył się egoizmu, a nauczył się naśladować Ciebie w miłości bliźnich. Niech kocham moich najbliższych i służę im pomocą w trudnych chwilach życia. Moją miłością pragnę objąć wszystkich ludzi, których spotkam w życiu, także moich nieprzyjaciół. Amen.
Serce Jezusa, rozbudź w mym sercu prawdziwą miłość ku moim bliźnim.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dzień 3 (piątek 17.06)

Jezu, Ty powiedziałeś: „Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego Serca”. Panie mój, wyniszcz we mnie pychę i próżność, a obdarz pokorą i cichością. Dopomóż mi wprowadzać w życiu te cnoty, abym otrzymał błogosławieństwo obiecane w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”. Amen.
Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dzień 4 (18.06)

Jezu, Ty z miłości ku mnie stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Naucz mnie posłuszeństwa Twojej woli i wierności nauce Twojego Kościoła. Pomóż mi, abym szczególnie w trudnych chwilach mojego życia umiał z pokorą poddać się Twojej woli. Amen.
Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dzień 5 (19.06)

Najcierpliwsze Serce Zbawiciela, Tyś w milczeniu przyjęło wszelkie zniewagi, obelgi i upokorzenia, pomóż mi opanować gniew i zniecierpliwienie. Naucz mnie spokoju i cierpliwości, abym odtąd z miłości do Ciebie przyjmował trudy i cierpienia, jakie dopuścisz na mnie. Amen.
Najcierpliwsze Serce Jezusa, dopomóż mi zdobyć cnotę cierpliwości.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dzień 6 (20.06)

Boskie Serce Jezusa, Tyś dla naszego...

Czytaj więcej
AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU

24.06.2022 r.
oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa;
moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia,
aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego
i czynić wszystko z miłości ku Niemu,
wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.
Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości,
jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia,
jako lekarstwo na moją słabość,
jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia
i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci.
O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca
i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie.
O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność,
ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła,
natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci.
Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać.
Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce,
abym nigdy nie zapomniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie,
o to błagam Cię przez Twoją dobroć.
Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę,
aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa.
Amen.

 

 

Msze święte
Niedziele:
7:30   9:00   10:30
12:00   18:00
Dni powszednie:
7:30   18:00

Więcej...

Liturgia Słowa
kliknij na obrazek aby zobaczyć Liturgię Słowa


 
Dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ks. Proboszcza Ryszarda Umańskiego parafia dokonała Termomodernizacji Budynku Kościoła NMP Częstochowskiej w Częstochowie ul. Michałowskiego 28a. Nr umowy: 359/2017/Wn12/OA-fr-ku/D

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie