tło kościoła

Aktualności

Dlaczego warto czcić Najświętsze Serce Pana Jezusa
6/8/2024

Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Żyła ona w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: "Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami". Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: "Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię - umiłowanej uczennicy mojego Serca".

Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. "To nabożeństwo - pisze św. Małgorzata - jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach". Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca.

W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus "jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce". Pan Jezus ponownie odsłonił swoją pierś i pokazał swoje Serce w pełnym blasku. Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał, aby w duchu wynagrodzenia w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca odbywała się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu (tzw. godzina święta) oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.

Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia".

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.

Ustalę pokój w ich rodzinach.

Będę ich pocieszał w utrapieniach.

Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.

Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.

Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.

Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.

Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.

Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.

W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla niektórych diecezji i zakonów, był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 - a więc prawie w sto lat po wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany do tego papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw historyczny przegląd kultu, a następnie uzasadnia bardzo głęboko godziwość i pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.


Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały wszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nie przestał go miłować. Dowodem tej niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. Uosobieniem tej największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament Miłości - Eucharystia.

Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada również zobowiązania. Człowiek nie powinien nadużywać dobroci Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca nieograniczone zaufanie. Dlatego może i powinien uciekać się do Serca Jezusa we wszystkich swoich potrzebach. Nie powinien jednak ranić tegoż Serca na nowo grzechami. Kiedy jednak słabość ludzka na nowo pchnie nas w bagno grzechu i w niewolę szatana, mamy prawo zawsze ufać w miłosierdzie Boże, które gotowe jest przyjść nam z pomocą i nas wybawić.

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do aktów pokutnych za grzechy innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się temu Sercu wynagradzać za grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to budzi także świadomość i odpowiedzialność społeczną. Nabożeństwo do Serca Jezusowego nagli do naśladowania cnót tego Serca - a przede wszystkim miłości we wszelkich jej przejawach.


Istnieją rozmaite formy czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Pierwszą z nich jest coroczna uroczystość, obchodzona w piątek po oktawie Bożego Ciała.

Miesiąc czerwiec jest miesiącem Serca Jezusowego; szczególnym orędownikiem tej formy kultu był papież Leon XIII (+ 1903) i jego następcy.

Często spotyka się także wizerunki Serca Jezusowego: w postaci medalików, obrazków, obrazów ściennych, figur. Liczne są także świątynie poświęcone Sercu Jezusa - w samej Polsce jest ich ok. 400.

Wiele narodów i państw poświęciło się Sercu Pana Jezusa, m.in. Ekwador, Kolumbia, Belgia, Hiszpania, Francja, Meksyk, Polska. Istnieją też zakony pod nazwą Serca Jezusowego - m.in. sercanki, siostry Sacre Coeur, siostry urszulanki Serca Jezusa Konającego.

Istnieją także konkretne pobożne praktyki ku czci Serca Jezusowego. Godzina święta wywodzi się od św. Małgorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus wyraził życzenie, aby wierni w nocy z czwartku na pierwszy piątek miesiąca adorowali chociaż przez godzinę Najświętszy Sakrament dla uczczenia konania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. Praktykę tę przyswoiło sobie bardzo wiele parafii, odprawiając specjalne adoracje w godzinach wieczornych. Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie obietnicę, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie ona wypełniona. Praktyka ta przyczyniła się do spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej. Pierwsze litanie do Najświętszego Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi z wieku XIX. Jej początek miał miejsce w klasztorze francuskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego papież Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego.MARYJO! OCAL MIŁOŚĆ I ŻYCIE NASZYCH RODZIN
5/4/2024

Aktualnie obraz MB Częstochowskiej odwiedzi rodziny w bloku nr 19 przy ul. Al. Wyzwolenia (od 03.06.24r. -poniedziałek)

 

W święto Narodzenia NMP, ikona naszej MB Częstochowskiej Patronki naszej Parafii i orędowniczki każdego z nas rozpoczęła peregrynację do naszych domów. Jest to przygotowanie do nawiedzenia naszej Parafii w 2025 roku kopii cudownego wizerunku MB Częstochowskiej, która nawiedza diecezje i parafie na terenie naszej Ojczyzny.  Po okresie wielkiego uderzenia w Kościół i jego pasterzy a także wiernych. Po okresie kolejnej wulgarnej nagonki na Kościół jako wspólnotę i zniszczeniu wiary w sercach wielu ludzi a na pewno wielkiego osłabienia wiary w życiu poszczególnych osób. Po okresie doświadczenia pandemii. W okresie tak wielkiego niebezpieczeństwa zagrażającemu pokojowi przychodzi nam ponownie z pomocą Matka Boża. I jak każda kochająca matka z pewnością chce uleczyć zranione serca, przywrócić wiarę w Jej Syna Jezusa Chrystusa, pragnie przyprowadzić swoje dzieci do Kościoła Chrystusowego w którym jest zbawienie.

Otwórzmy dla niej nie tylko drzwi swoich mieszkań ale przede wszystkim w tych mieszkaniach otwórzmy swoje dusze. Pozwólmy Jej poznać co nas boli w duszy, powierzmy Jej swoje radości i smutki, zawierzmy to z czym nie możemy sobie poradzić. Przyjmijmy Ją jako Matkę i Jej Syna, którego trzyma na ręku jako Jedynego Zbawiciela człowieka. Możesz mieć zniekształcony obraz Kościoła, możesz mieć żal do księdza, mogłeś się zgorszyć postawą tego czy tamtego, mogłeś zaniedbać swoją duszę nie chodząc na mszę św., nie spowiadając się przez wiele lat ale póki żyjesz Matka Boża Częstochowska czeka na ciebie jak na swoje dziecko.

Masz drogi bracie i siostro okazję przyjąć tę miłość i na nią odpowiedzieć. Masz wyjątkową okazję na nowo, powtórnie wejść na drogę wiodącą ku szczęściu wiecznemu.        

A jeśli trwasz niezachwianie przy boku Maryi to masz bracie i siostro wyjątkową okazję umocnić się w wierze, nadziei i miłości do Boga i bliźnich.

Dlatego zapraszam mieszkańców każdego bloku wg kolejności na mszę św. o godz. 19.00 sprawowaną w ich intencji. Po mszy św. przejmą obraz osoby do których obraz pójdzie najpierw na całą dobę. Następnie przekazany i przejęty zostanie przez kolejną rodzinę bądź osobę o umówionej porze. Po zakończeniu nawiedzenia bloku obraz wróci do kościoła i będzie przekazany do następnego bloku po mszy św. odprawionej w intencji mieszkańców danego bloku.                                

Bardzo serdecznie proszę aby w blokach ustalić kolejności odwiedzin obrazu, bo często z przyczyn niezależnych (praca, szkoła, choroba) może być niemożliwe przekazanie obrazu bezpośrednio sąsiadowi a przecież nic nie stoi na przeszkodzie aby obraz był przyjmowany na różnych piętrach czy klatkach bloku.  Przy obrazie jest księga zawierzenia w której można dokonywać pisemnych aktów zawierzenia siebie, rodziny czy jakiejkolwiek osoby. Po całej peregrynacji księga ta zostanie złożona na Jasnej Górze. Przy obrazie będzie również modlitewnik z którego można korzystać. Oczywiście wskazane jest o ile to możliwe rodzinne, osobiste, przyjacielskie czy sąsiedzkie modlitewne czuwanie. Nie przyozdabiajmy tego wizerunku i nie pozostawiajmy przy nim żadnych dewocjonaliów. Jeśli nie przyjmiemy Matki Bożej Częstochowskiej do naszych mieszkań to kogo przyjmiemy? Wobec tak ogromnego chaosu w dzisiejszej rzeczywistości, niepewności, ludzkich dramatów kto nas obroni? Kto nam pomoże, kto nas uleczy, do kogóż pójdziemy???

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko!!!

                                                    Ks. proboszcz wraz z kapłanami posługującymi wśród Was

Modlitwa o powołania w roku Nawiedzenia Matki Bożej.
4/20/2024

https://youtu.be/e4R4wurIw2U?si=EBd7ZXfvSzz9MXRs


W IV niedzielę wielkanocną, którą obchodzimy jako Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczyna się akcja modlitwy o powołania. Każdy, kto włączy się w tę akcję, będzie poprzez modlitwę "Pod Twoją Obronę", każdego dnia przez okres jednego roku (na czas trwania Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej) wypraszał dar powołań do Służby Bożej.

Parafia otrzymała 15 kopert z deklaracją oraz obrazkiem, który pozostanie u osoby wypraszającej łaskę powołania w naszej archidiecezji. Osoba ta może odesłać kopertę według adresu jaki na niej widnieje, po wcześniejszym jej wypełnieniu. Można taką kopertę odebrać w zakrystii.

Poznaj Chrystusa przez Pismo święte
4/20/2024

Polecamy aplikacje, które pomagają w modlitwie opartej o Słowo Boże, np.:

Pismo święte z Liturgią Godzin (Biblia Tysiąclecia);

Pismo święte z komentarzem (tłumaczenie Edycji św. Pawła);

Modlitwa w drodze (codzienna medytacja Ewangelii z dnia).

Dzieło Biblijne (Biblia Tysiąclecia, wyd. piąte z przypisami, obszerny komentarz do wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym;)

Pamiętajmy, by wybierać biblijne aplikacje rzymskokatolickie!


Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień świętości życia
4/6/2024

Jeśli uważasz się za katolika, musisz wiedzieć, co nauka, tradycja i prawo Kościoła mówią o aborcji. Tu nie ma wyjątków

https://pl.aleteia.org/2020/11/08/jesli-uwazasz-sie-za-katolika-musisz-wiedziec-co-nauka-tradycja-i-prawo-kosciola-mowia-o-aborcji-tu-nie-ma-wyjatkow/

Niektórzy próbują usprawiedliwić przerywanie ciąży, uważając, że owoc poczęcia przed upływem pewnej liczby dni nie może być uważany za osobowe życie ludzkie. W rzeczywistości, „od chwili zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna się życie, które nie jest życiem ojca ani matki, ale nowej istoty ludzkiej, która rozwija się samoistnie. Nie stanie się nigdy człowiekiem, jeżeli nie jest nim od tego momentu. Tę oczywistą prawdę, zawsze uznawaną, (…) nowoczesna genetyka potwierdza cennymi dowodami.”

Św. Jan Paweł II - Encyklika EVANGELIUM VITAE

Zauważyłem, że wszyscy którzy popierają aborcję zdążyli się już urodzić

Ronald Reagan