Parafia Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej
w Częstochowie

Ostatnie wpisy

Aktualności


Garść wiadomości…

Obrzęd konsekracji dziewic należy do najcenniejszych skarbów liturgii rzymskiej. Już w początkach Kościoła konsekrowano dziewice według uroczystego rytu, przez który stawały się one osobami konsekrowanymi. Dziewice w tamtym czasie mieszkały ze swoimi rodzinami albo we własnych domach. W swojej posłudze były do dyspozycji Kościoła, przede wszystkim przez modlitwę i pełnienie dzieł miłosierdzia.

Wraz z rozwojem życia monastycznego Kościół powiązał to powołanie z uroczystą profesją trzech rad ewangelicznych, życiem we wspólnocie, w posłuszeństwie przełożonemu i wspólną regułą, a na mocy dekretów Soboru Laterańskiego II (1139 r.) zaprzestano udzielania konsekracji dziewicom żyjącym w świecie.

Sobór Watykański II podjął temat konsekracji dziewic żyjących w świecie. Odnowiony ryt został zaaprobowany przez papieża Pawła VI. Congregatio de Culto Divino 31 maja 1970 r. opublikowała ryt, który wszedł w życie 6 stycznia 1971 r. w Kodeksie Prawa Kanonicznego, promulgowanym 25 stycznia 1983 r., stanowi dziewic poświęcony jest kan. 604. Polski przekład Obrzędów konsekracji dziewic został zatwierdzony przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 28 maja 1990 r. i wydrukowany w 2001 r. W 2006 r. zostaje powołana Podkomisja KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

ISTOTA I SKUTKI KONSEKRACJI

Począwszy od czasów apostolskich dziewice chrześcijańskie, powołane przez Pana, by poświęcić się Mu w sposób niepodzielny w większej wolności serca, ciała i ducha, podejmowały za aprobatą Kościoła decyzję życia w stanie dziewictwa dla Królestwa niebieskiego.

Dziewice - wyrażając święty zamiar gruntowniejszego naśladowania Chrystusa - są Bogu poświęcone przez Biskupa Diecezjalnego według zatwierdzonego obrzędu liturgicznego, zostają mistycznie zaślubione Chrystusowi, Synowi Bożemu, i przeznaczone na służbę Kościołowi.

Przez uroczysty obrzęd dziewica, pozostając w świecie, staje się osobą poświęconą, wielkim znakiem miłości Kościoła do Chrystusa i eschatologicznym obrazem niebieskiej Oblubienicy i przyszłego życia.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI DZIEWIC

Dziewice poświęcone Bogu z natchnienia Ducha Świętego składają zobowiązanie do życia w czystości, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. Zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami oddają się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie. Codziennie odmawiają Liturgię Godzin, zwłaszcza Jutrznię i Nieszpory. W ten sposób, łącząc swój głos z głosem Chrystusa, Najwyższego Kapłana, oraz Kościoła świętego, nieustannie wielbią Ojca Niebieskiego i wypraszają zbawienie świata.

22 czerwca 2024 r. w Katedrze naszej archidiecezji jedna z naszych parafianek wstąpiła w stan Dziewic konsekrowanych. Życzymy aby Oblubieniec był z Tobą a Ty na zawsze z Nim.

Zobacz więcej...

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Bóg zapłać wszystkim osobom, które sprzątały i przygotowały kościół do niedzielnej liturgii.

2. Zachęcamy do nabycia i czytania naszego katolickiego tygodnika Niedziela. Jest kolejny numer kwartalnika Tygodnika Niedziela: „Magazyn” zatytułowany: „Prawdziwe bogactwo Polski”.

3. W tym tygodniu liturgicznie obchodzimy: w poniedziałek święto św. Marii Magdaleny – z racji imienin składamy najlepsze życzenia siostrze organistce, we wtorek święto św. Brygidy, w środę wspomnienie św. Kingi, w czwartek święto św. Jakuba, Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa, w piątek wspomnienie św. Joachima i Anny rodziców Matki Bożej a dziadków Pana Jezusa – zapraszamy wszystkich dziadków do wspólnej modlitwy.

4. Dziś po każdej mszy św. z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, błogosławieństwo pojazdów i kierowców. Będą również jak co roku zbierane ofiary do puszek na pomoc dla misjonarzy

z przeznaczeniem na zakup środków transportu dla nich.

5. Zawierzając siebie, wszystkich ludzi dobrej woli i całą Parafię Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej módlmy się o potrzebne łaski dla ludzi osamotnionych i chorych: Pod Twoją obronę.

Zobacz więcej...
photo

Msze święte:

w niedziele i święta:

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

w dni powszednie:

7.00, 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

przed każdą Mszą św.

w pierwszy piątek m-ca: 17.00 - 18.00

KANCELARIA PARAFIALNA

poniedziałek - piątek: 16.45 - 17.45

sobota: 8.00 - 9.00

W święta państwowe i uroczystości kościelne kancelaria nie czynna

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie

ul. Michałowskiego 28A

42-224 Częstochowa

Numer konta bankowego:

58 8980 0009 2011 0072 3970 0001

ESBANK Bank Spółdzielczy

obraz

Kontakt

tel. (34) 3070 778

e-mail: parafianmpczestochowa@gmail.com

Created by Krzysztof Wilk