Sakramenty

Sakrament Małżeństwa

Nowenna o szczęśliwe i wierne małżeństwoMałżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia.


To przymierze zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu, w którym udziela On małżonkom wielu łask oraz umacnia ich wzajemną miłość i wierność.


W Starym Testamencie małżeński związek mężczyzny i kobiety był obrazem przymierza Boga ze swoim ludem. We wzajemnej miłości małżonków odnajdywano podobieństwo do miłości Boga do ludzi. Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej

(Katechizm Kościoła Katolickiego 1604).


W Nowym Testamencie Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu zawarł Nowe Przymierze w którym On sam stał się prawdziwym Oblubieńcem Kościoła - nowego Ludu Bożego.


Miłość małżonków ma być obrazem absolutnej, wiernej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg kocha człowieka. Ta miłość, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowania stworzenia.

(KKK1604)


WYMAGANE DOKUMENTY DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

  • Dowody osobiste narzeczonych.
  • Świadectwa chrztu narzeczonych ("nie starsze" niż 3 miesiące z wyraźnym zaznaczeniem "DO ŚLUBU")
  • Świadectwo przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, lub adnotacja w Akcie Chrztu Świętego
  • Świadectwo nauki religii (z ostatniego etapu nauki)
  • Dokument odbycia nauk przedmałżeńskich
  • Dokumenty otrzymane w USC (3 egzemplarze, "nie starsze" niż 3 miesiące) !!! (Jeżeli kontrakt cywilny zawarty został już wcześniej, należy wtedy dostarczyć dokument z USC potwierdzający zawarcie kontraktu cywilnego).
  • zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi
  • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych 2 spowiedzi przedślubnych


"Prekany" - przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa, odbywają się w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin NAZARET w Częstochowie. Zajęcia odbywają się w różne dni tygodnia, również w ramach tzw. nauk weekendowych.

kontakt: www.nazaret.pro

tel. 500 843 001

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie

ul. Michałowskiego 28A

42-224 Częstochowa

Numer konta bankowego:

58 8980 0009 2011 0072 3970 0001

ESBANK Bank Spółdzielczy

obraz

Kontakt

tel. (34) 3070 778

e-mail: parafianmpczestochowa@gmail.com

Created by Krzysztof Wilk