Sakramenty

Sakrament Eucharystii

Eucharystia - PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO"Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały".


Sakrament eucharystii to prawdziwe Ciało i Krew Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina. To pokarm dla duszy w drodze ziemskiego życia do szczęśliwej wieczności.


PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ


Rodzice w duchu odpowiedzialności za przygotowanie dzieci do I Komunii świętej zobowiązani są do wypełnienia następujących warunków:


1. W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy św.

2. Pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu.

3. Systematycznie uczestniczyć w spotkaniach dla rodziców lub opiekunów wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie dzieci.


do Pierwszej Komunii św:


1. Uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych i czerwcowych.

2. Wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia.

3. Współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii św.


W przypadku nie wypełnienia w/w zdeklarowanych zobowiązań potwierdzonych w książeczce dziecka należy rozumieć, że sami rodzice rezygnują z pierwszej komunii św. dziecka w przewidzianym terminie.

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie

ul. Michałowskiego 28A

42-224 Częstochowa

Numer konta bankowego:

58 8980 0009 2011 0072 3970 0001

ESBANK Bank Spółdzielczy

obraz

Kontakt

tel. (34) 3070 778

e-mail: parafianmpczestochowa@gmail.com

Created by Krzysztof Wilk