Sakramenty

Sakrament Bierzmowania

PAMIĄTKA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA SREBRNY OBRAZEK 12069239725 - Allegro.plSakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana.


Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

(Katechizm Kościoła Katolickiego)


Miejscem właściwym do przygotowania i przyjęcia sakramentu jest parafia faktycznego zamieszkania (niekiedy nie jest to równoznaczne z miejscem zameldowania).


Elementy przygotowania

 • zgłoszenie kandydatury do przyjęcia sakramentu;
 • spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania;
 • rekolekcje wielkopostne dla kl. III gimnazjum;
 • przekazanie przez młodzież ks. biskupowi podań z prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania (Niedziela Palmowa);
 • spotkanie z rodzicami i świadkami przed bierzmowaniem;
 • scrutinium przed bierzmowaniem
 • spotkanie po bierzmowaniu - rozdanie pamiątek i zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w życiu Kościoła parafialnego.


 • Podczas całego roku kandydaci uczestniczą w niedzielnej Mszy św.;
 • są włączeni w przygotowanie liturgii;
 • praktykują częste przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania, np: I piątki miesiąca;
 • uczestniczą w świętach i uroczystościach kościelnych;
 • uczestniczą w całorocznym życiu liturgicznym kościoła parafialnego;
 • biorą udział w spotkaniach formacyjnych.

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie

ul. Michałowskiego 28A

42-224 Częstochowa

Numer konta bankowego:

58 8980 0009 2011 0072 3970 0001

ESBANK Bank Spółdzielczy

obraz

Kontakt

tel. (34) 3070 778

e-mail: parafianmpczestochowa@gmail.com

Created by Krzysztof Wilk