Wspólnoty
rycerze

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży


Nasi Święci Patronowieśw. Stanisław Kostka

bł. Karolina Kózkówna

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w naszej Archidiecezji funkcjonuje już od 1993r.

W naszej parafii oddział funkcjonuje od 17 grudnia 2021r.

Ale czym on tak naprawdę jest?

Stowarzyszenie zrzesza masę młodych ludzi z całej Polski od wielu lat, wspólnie głosimy Słowo Boże i miłość jaką obdarzył nas Jezus Chrystus. Możemy wyróżnić cztery zasadnicze grupy działań KSM-u:

- Działalność religijną

- Działalność kulturowo-oświatowa

- Działalność charytatywna

- Działalność społeczno-patriotyczna

KSM podejmuje szereg działań, które mają na celu pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, jak i kształtowanie właściwych postaw obywatelskich. Wśród najważniejszych można wymienić chociażby charytatywną akcję Polak z sercem czy projekty: Środowisko Młodzieży i Młodzi 4.0. Inkubator Organizacji Młodzieżowych

 

                           Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Sięga ona swoimi początkami do czasów dwudziestolecia międzywojennego. KSM początkowo był częścią składową Akcji Katolicka. Zrzeszała ona ludzi świeckich mających udział w apostolskiej misji Kościoła i dążących do odnowienia życia religijnego we wszystkich dziedzinach życia. W 1934 roku podczas krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie dochodzi do ujednolicenia stowarzyszeń wchodzących w jej skład. Powstają wtedy między innymi: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Wybuch II Wojny Światowej przerywa jednak działania Stowarzyszeń, ich członkowie wychowani w duchu miłości Boga i Ojczyzny podejmują walkę z najeźdźcami. Mimo oficjalnego rozwiązania KSM-u, spotkania dalej się odbywały w sposób nieoficjalny. Prowadził je ks. Kard Karol Wojtyła, będąc asystentem KSM-u organizował dni skupienia, wyjazdy, a także pisał materiały formacyjne.

 

Pomysłodawcą reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży był ks. Prałat Antoni Sołtysik, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie. W 1990 roku odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące KSM w schronisku młodzieżowym na Śnieżnicy. Dnia 10 października 1990 roku Konferencja Episkopatu Polski wydała dekret powołujący KSM do życia jako organizację ogólnopolską, nadano jej osobowość prawną kościelną. KSM posiada także osobowość prawną cywilną, którą uzyskał 30 czerwca 1993 roku. (Zuzia N.)

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie

ul. Michałowskiego 28A

42-224 Częstochowa

Numer konta bankowego:

58 8980 0009 2011 0072 3970 0001

ESBANK Bank Spółdzielczy

obraz

Kontakt

tel. (34) 3070 778

e-mail: parafianmpczestochowa@gmail.com

Created by Krzysztof Wilk